Specijalističku ordinaciju Okulomedik čini tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti oftalmologije. Naš rad zasnovan je na najvišim profesionalnim i etičkim standardima; rukovodimo se savremenim saznanjima u oftalmologiji, a naši lekari se kontinuirano stručno usavršavaju. Uz najsavremeniju opremu, pružamo našim pacijentima mogućnost za dijagnostiku, praćenje i lečenje širokog spektra oftalmoloških stanja i oboljenja. U sastavu ordinacije nalazi se i kabinet za kontaktna sočiva, kao i optika sa velikim izborom dioptrijskih ramova za naočare. Na taj način naši pacijenti imaju mogućnost da u istom prostoru dobiju i kvalitetna optička pomagala.

U prijatnom okruženju, sa modernom tehnologijom na raspolaganju i posvećenošću svakom pacijentu, nadamo se da će naš stručni tim opravdati vaše poverenje.

Naša MISIJA je da kvalitetnu oftalmološku dijagnostiku i terapiju učinimo dostupnom širokom krugu pacijenata

Svoju misiju ispunjavamo jer:

  • Imamo odgovoran odnos prema našim pacijentima i kolegama
  • Stvaramo održive vrednosti i time ulivamo sigurnost i poverenje 

 Starine Novaka 29, Beograd

+381112754384


+381652754384