• Savremena oprema za izvođenje kompletnog oftalmološkog pregeda kod odraslih i dece
  • Haag Streit OCTOPUS 600 - vidno polje nove generacije
  • OCT 3D Maestro-1 - savremeni uređaj za dijagnostiku glaukoma i promena u makuli i na retini
  • Ultrazvučni aparat za dijagnostiku stanja i oboljenja oka
  • YAG laser za laserske intervencije kod glaukoma zatvorenog ugla i za uklanjanje sekundarne katarakte Starine Novaka 29, Beograd

+381112754384


+381652754384