Kompletan oftalmološki pregled sa širenjem zenica podrazumeva:

  • ispitivanje vidne oštrine i određivanje dioptrije za daljinu i blizinu
  • merenje očnog pritiska i merenje centralne debljine rožnjače
  • pregled komornog ugla
  • pregled prednjeg i zadnjeg segmenta oka Starine Novaka 29, Beograd

+381112754384


+381652754384