Dijagnostika i praćenje dijabetička retinopatija:

  • Kod Diabetes mellitus-a vremenom može doći do pojave promena na mrežnjači i u makuli (žutoj mrlji), zbog promena na krvnim sudovima mrežnjače i poremećaja u mirkocrkulaciji. Da bi se bolest otkrila u ranoj fazi, započelo lečenje i sprečile moguće komplikacije, neophodni su redovni oftalmološki pregledi, ali i dodatna ispitivanja kao što su OCT snimci i/ili fluoresceinska angiografija (FA, FFA, FAG).


 Starine Novaka 29, Beograd

+381112754384


+381652754384