Dijagnostika i praćenje pacijenata sa kataraktom:

  • Katarakta je jedan od najčešćih uzroka slabijeg vida, kod osoba starijih od 60 godina. Prvi simptom je smanjenje vidne oštrine, što u početnoj fazi razvoja može dovesti do češće promene dioptrije, a definitivno se rešava operacijom katarakte. Danas savremena hirurgija katarakte omogućava da se operacija izvrši i u ranijoj fazi. Starine Novaka 29, Beograd

+381112754384


+381652754384