Dijagnostika i praćenje senilne degeneracije makule (žute mrlje):

  • To je bolest starije populacije, u preko 80% slučajeva radi se o „suvoj“ formi koja se razvija sporo, a prvi simpromi su vezani za otežano čitanje i pojavu „senke/mrlje“ u centralnom vidnom polju. U dijagnostici i praćenju ovih pacijenata, dragocen nam je OCT, koji omogućava komparaciju nalaza, otkrivanje progresije i pomaže u planiranju lečenja, ukoliko dođe do razvoja „vlažne“ (eksudativne) forme. Starine Novaka 29, Beograd

+381112754384


+381652754384