Dijagnostika, lečenje i praćenje pacijenata sa glaukomom:

  • Glaukom je oboljenje koje najčešće protiče bez simptoma, do kasne faze bolesti , kada su nastala oštećenja trajna. Ukoliko se ne leči dovodi do potpunog gubitka vida. Može se javiti u nekoliko formi, za nastanak postoji više faktora rizika, a jedan od njih je i povišen očni pritisak.
  • Uz kompletan oftalmološki pregled, potrebno je uraditi pregled vidnog polja i OCT . Ova ispitivanja omogućavaju otkrivanje ispada u vidnom polju, pregled glave vidnog živca, sloja nervnih vlakana oko vidnog živca, kao i predela makule, što pomaže u dijagnostici ranog glaukoma i/ili praćenju promena kod pacijenata koji već imaju postavljenu dijagnozu. Starine Novaka 29, Beograd

+381112754384


+381652754384