OCT (optička koherentna tomografija):

  • 3D OCT-1 Maestro, savremena, neinvazivna i bezbedna metoda omogućava tomografsko snimanje vidnog živca, sloja retinalnih nervnih vlakana i predela makule.
  • ova nova generacije aparata omogućava i pregled komornog ugla, merenje centralne debljine rožnjače, snimanje prednjeg segmenta oka, kao i fotografiju očnog dna na uzanu zenicu.
  • olakšava rano otkrivanje promena i postavljanje dijagnoze kod glaukoma, oboljenja makule, dijabetičke retinopatije, ali i drugih bolesti mrežnjače.
  • mogućnost komparacije nalaza, pomaže u praćenju efekta terapije i progresije bolesti. Starine Novaka 29, Beograd

+381112754384


+381652754384