Ultrazvučna dijagnostika oboljenja oka, tumora oka i orbite:

  • promene u orbiti kod poremećaja funkcije štitaste žlezde
  • priprema za operaciju katarakte i proračun intraokularnog sočiva
  • dijagnostika i praćenje oboljenja oka, tumora oka i orbite, uključujući i promene u staklastom telu i na mrežnjači. Starine Novaka 29, Beograd

+381112754384


+381652754384